Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại NhapHangQuangChau

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  1. Click chuột vào vị trí “Đăng ký”
  2. Điền thông tin theo từng mục
  3. Click vào “Đăng ký”
  4. Kiểm tra email xác nhận
  5. Xác nhận email kích hoạt tài khoản

 

 

Bước 2: ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN

  1. Nhâp thông tin “Tên đăng nhập” & “Mật khẩu”
  2. Click vào “Đăng nhập”

 

Trong phần dành cho quý khách, quý khách có thể quản lý thông tin, tài chính, xem giỏ hàng, đơn hàng và tạo đơn ký gửi.