Hướng dẫn cài đặt công cụ đặt hàng

Công cụ đặt hàng NHPĐ giúp cho quý khách chuyển thông tin tự động từ các website thương mại điện tử TQ về NHPĐ để lên đơn hàng

CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

  • Công cụ đặt hàng hỗ trợ cho trinh duyệt Chrome và Cốc Cốc.
  1. Click vào “Chrome” hoặc “Cốc Cốc”

  1. Click vào “Thêm vào Chorme”
  2. Click “Thêm tiện ích”

Đến bước này, quý khách có thể tiến hành đặt hàng trên NhapHangQuangChau một cách bình thường.