• Tránh nhiệm xử lý khiếu nại của NHQC với khách hàng là dịch vụ mua hàng hộ từ các website thương mại điện tử của Trung Quốc. NHQC hỗ trợ khách hàng tìm nguồn hàng, đánh giá uy tín của shop.

Nhập hàng Trung Quốc / Order taobao / Đặt hàng Taobao,1688.com / Chuyển tiền Trung Quốc / Order hàng Taobao, 1688, tmall.com, nhập hàng Quảng Châu