Chính sách thanh toán

Quý khách hàng thân mến.

Để thuận tiện và chủ động cho quý khách trong việc thanh toán các hạng mục đơn hàng, HPO cung cấp hình thức thanh toán bằng tiền mặt và bằng tài khoản.

Với tiền mặt quý khách có thể trực tiếp thực hiện giao dịch tại văn phòng của HPO.

Với tài khoản, quý khách cần chuyển khoản vào các tài khoản của HPO, chúng tôi sẽ chuyển chính xác số tiền nhận được vào tài khoản của quý khách để thực hiện các lệnh thanh toán hạng mục đơn hàng.

Trong trường hợp số dư tài khoản không sử dụng đến, quý khách có thể tạo lệnh rút tiền bất kỳ thời gian nào, HPO sẽ xử lý vào phiên làm việc tiếp theo sau khi quý khách tạo lệnh thành công.

Trân trọng.
HPO Team