Biểu phí DỊCH VỤ GIA TĂNG

Kể từ 01/12/2020 HPO cung cấp dịch vụ Kiểm đếm, Đóng gỗ

Quý khách có thể chọn sử dụng các dịch vụ này khi đặt cọc đơn hàng hoặc trong khung trao đổi trên đơn hàng.

Phí dịch vụ chi tiết như sau

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIA TĂNG
Số lượng sản phẩm / đơn hàng Phí cơ bản / 1 sản phẩm Phí dành cho sp < 10Yuan
1 đến 2 sản phẩm 7000đ 2000đ
3 đến 10 sản phẩm 5000đ 1500đ
11 đến 100 sản phẩm 3000đ 1000đ
101 đến 500 sản phẩm 2000đ 1000đ
Trên 500 sản phẩm 1500đ 700đ
Đóng gỗ liên hệ liên hệ

Lưu ý:

  • Dịch vụ này chỉ kiếm đếm số lượng sản phẩm, mọi yêu cầu kiểm định chất lượng chúng tôi không thể hỗ trợ do không thuộc quyền kiểm soát của HPO

Trân trọng thông báo. 

HPO Team