Chính sách bảo mật thông tin (Privacy Policy)

Bảo mật thông tin là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Happy Order khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực trong việc bảo mật và quản lý thông tin của quý khách hàng dựa trên lòng tin và sự chân thành.

Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin trên hệ thống website HappyOrder.

 

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên website happyorder.vn bao gồm:

 • email
 • điện thoại
 • tên đăng nhập
 • mật khẩu đăng nhập
 • địa chỉ khách hàng (thành viên)

Đây là các thông tin mà happyorder.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để happyorder.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho happyorder.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi thu thập thông tin

Website happyorder.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và happyorder.vn
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại happyorder.vn
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: happyorder.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của happyorder.vn

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website happyorder.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

   5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hộ kinh doanh Trần Tiến

Giấy phép kinh doanh số 01K8022698

Địa chỉ: 02-TT03 Khu nhà ở đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0963 353 354 / 0911 353 354 / 0868 353 354 / 0869 353 354

Email: hi@nhaphangquangchau.net

Website: https://nhaphangquangchau.net

 1. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website happyorder.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website happyorder.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, happyorder.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Hà nội, 1-1-2021

– HPO Team –